Skip to main content

Nền tảng IOT Makipos

Dành cho các ứng dụng giám sát thiết bị, nhà thông minh

Microservice

Mô hình microservice module hóa cao, cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt.

Bảo mật

API người dùng và thiết bị được phân quyền chặt chẽ.

Mobile app

Mobile app đa nền tảng.

Tùy chỉnh

Xây dựng và kiểm soát hoàn toàn bởi Makipos.

Linh động

Kiến trúc microservice cùng với docker swarm cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng đáp ứng chịu tải cao
Phát triển chức năng mới trong hệ thống dễ dàng

Linh động
Linh động

Dễ dàng cài đặt

Quá trình cài đặt lên máy chủ được đơn giản hóa bằng các script được cung cấp sẵn, bao gồm cả thao tác khởi tạo database
Cấu hình dễ dàng bằng docker compose và config file cho từng service
Hướng dẫn từng bước

Mobile app

Ứng dụng xây dựng trên framework React Native đa nền tảng cho androidios. Giao diện thân thiện người dùng, tùy chỉnh dễ dàng
- Điều khiển quản lý thiết bị
- Thời tiết trực quan
- Theo dõi qua camera
- Tùy chỉnh phòng, nhà, biểu tượng, tên thiết bị
- Chia sẻ quyền sử dụng
- Theo dõi lịch sử thiết bị
- Thông báo người dùng
- Hẹn giờ điều khiển thiết bị
- Kịch bản
- Luật thông minh
- Đa ngôn ngữ
- Tiếp nhận phản hồi từ người dùng

Linh động
Linh động

Dashboard

Web quản trị xây dựng dựa trên coreui reactjs trực quan và tùy chỉnh dễ dàng, giao tiếp dữ liệu với server thông qua API bảo mật chặt chẽ

dockertraefikemqredis
mongodbnodejscoreuireact-native