Skip to main content

Chức năng

Chức năngMô tả
Quản lý tài khoản người dùngLưu trữ thông tin tài khoản của người dùng
Đăng ký đăng nhập- Sử dụng tài khoản, mật khẩu
- Sử dụng google
- Sử dụng facebook
- Sử dụng apple signin
Lịch sử thao tác người dùngMọi cuộc gọi API của người dùng được ghi lại
Quản lý cấp phát quyền hạn cho tài khoản (Thêm, sửa, xóa)- Quyền hạn của tài khoản đối với từng API trong hệ thống được quản lý chặt chẽ linh động
Phản hồi từ người dùngGhi nhận lưu trữ phản hồi từ người dùng thông qua ứng dụng
Chặn, khóa tài khoản người dùng
Quản lý thuộc tính thiết bị IOT
(Thêm, sửa, xóa)
- Tên, mã thuộc tính
- Tên, icon hiển thị
- Kiểu, khoảng giá trị, đơn vị
- Tùy chỉnh thông báo cho từng khoảng giá trị
Quản lý kiểu thiết bị
(Thêm, sửa, xóa)
- Tên loại thiết bị
- Tên, hình ảnh hiển thị
- Danh sách các thuộc tính của loại thiết bị
Quản lý tài khoản thiết bị
(Thêm, sửa, xóa)
- Mã, mật khẩu thiết bị
- Loại thiết bị
- Vị trí, ip của thiết bị
- Mã phiên bản phần cứng phần mềm
- Giá trị của các thuộc tính hiện tại
- Trạng thái hệ thống của thiết bị (sản xuất, lưu trữ, đang sử dụng, bảo hành ...)
- Thời điểm người dùng kích hoạt sử dụng thiết bị
Đặt lịch hẹn giờ cho thiết bị- Được người sử dụng tạo trên ứng dụng, thiết bị định kỳ lấy dữ liệu hẹn giờ từ trên server và đặt lịch thực hiện
Lịch sử thiết bị- Lưu trữ lại mọi hoạt động của thiết bị, bao gồm trạng thái kết nối, cập nhật dữ liệu thuộc tính, hành động gọi API
Quản lý quyền sở hữu
(Thêm, xóa)
- Cấp, thu hồi quyền sử dụng của tài khoản người dùng đối với tài khoản thiết bị (có quyền đọc dữ liệu trạng thái, gửi lệnh điều khiển thiết bị)
- Có 3 cấp độ sở hữu của người dùng đối với thiết bị : admin, manager và user
Một thiết bị chỉ có 1 admin và người có quyền cao hơn có thể chia sẻ cho người dùng khác
Kịch bản người dùngNgười dùng tạo trên ứng dụng nhóm các lệnh điều khiển nhóm thiết bị vào 1 thao tác nhanh
Luật tự độngNgười dùng tạo trên ứng dụng luật điều kiện theo dạng if (... and ...) then () hoặc if (... or ...) then
Luật tự động này được thực hiện bởi server, do vậy cần duy trì kết nối liên tục giữa thiết bị và server
Danh sách điều kiện : trạng thái thiết bị, thời gian trong ngày, trễ thời gian
Danh sách hành động : điều khiển thiết bị, thông báo notify, kích hoạt kịch bản, kích hoạt hủy kích hoạt luật tự động
Hỗ trợ đa giao thức kết nối và điều khiển thiết bị- Thiết bị có thể kết nối thông qua (mqtt,ssl,ws,wss,http,https,tcp,sms)
- Điều khiển thiết bị thông qua (http, https, mqtt, wss)
Liên kết thiết bị với google assistantCác thiết bị tương ứng được liên kết với google assistant
Update OTA cho thiết bị
(Thêm, xóa)
Quản lý lịch sử sản xuất thiết bị